Eesti Putukatööstuse Liidu, Maaeluministeeriumi ning teiste ametkondade hea koostöö tulemusena on tänasest lubatud Eestis kasvatada, toota ja müüa 8. liiki söödavaid putukaid.
Eesti Putukatööstuse Liidu juht Erlend Sild selgitas, et putukate kasvatamine lubab rakendada kohalikku ringmajanduslikku mudelit tootmaks tervislikku loomset valku söödavatest putukatest jätkusuutlikul moel. Tarbija saab garanteeritult turvalise ja kasuliku toitaine ning tarbides putukajahu sisaldavaid tooteid vähendada oma ökoloogilist jalajälge.Euroopa riikidest on putukate käitlemine lubatud veel Austrias, Belgias, Hollandis, Taanis, Soomes, Saksamaal, Norras, Ühendkuningriigis ning Šveitsis.

Scroll to top